Waarin blinken Belgische Great Place To Work-bedrijven uit?

In maart 2020 prijsde het Great Place To Work Instituut enkele werkgevers met het befaamde ‘Great Place To Work’-certificaat.  Naar jaarlijkse traditie zet dit instituut, met als officiële partner de Vlerick Business School, organisaties in de schijnwerpers die veel belang hechten aan het centraal plaatsen van de medewerkers.

Wat maakt nu het verschil tussen de Belgische winnaars en andere Belgische organisaties?  Wat doen zij anders?  Wat kunnen we van hen leren in ons eigen HR-beleid?

Wij lichten de 7 belangrijkste punten toe hoe deze bedrijven op een mensgerichte manier hun doelstellingen bereiken en zo uitblinken in een Great Place To Work (GPTW).  We geven je steeds ook tips hoe jij dat in jouw organisatie kan implementeren.

 

1.    Zet in op gezamenlijke innovatie

Stilstaan in innovatie is achteruit gaan.  Het is belangrijk dat je als organisatie vernieuwend durft te denken en inspeelt op toekomstige uitdagingen.  Een GPTW wijst deze verantwoordelijkheid niet enkel toe aan een specifieke afdeling of persoon.  Een GPTW stimuleert, motiveert en beloont alle medewerkers om hier samen mee aan de slag te gaan.

⇒ Geef medewerkers ruimte en tijd om binnen hun functie te ondernemen en te durven met eigen voorstellen komen.  De wil om te vernieuwen wordt zo een belangrijke eigenschap van medewerkers.  Creëer hiervoor als organisatie een cultuur van vertrouwen.  Een cultuur waar fouten mag omdat je hieruit opnieuw kan leren.  Innoveren met vallen en opstaan.

 

2.    Een grote wendbaarheid

Een GPTW beschikt over de behendigheid om zich makkelijk en snel aan te passen aan de steeds sneller schakelende omgeving.  Statische organigrammen of grote hiërarchieën zijn hier daarom niet te vinden, wel afdelingsoverschrijdende en functieoverschrijdende projectteams die flexibel en krachtig opereren.  Ze blinken uit in slim leren, transparant communiceren en snel beslissen. Via kennisdeling worden de projectcompetenties versterkt.

⇒ Vertrek als organisatie vanuit een duidelijk gemeenschappelijk doel.  Zorg dat de teamleden weten wat er precies van hen verwacht wordt.  Zorg dat je meetbaar kan aftoetsen op het eindresultaat, niet op de weg ernaar toe.  Creëer tegelijk een veilige context waardoor medewerkers meer verantwoordelijkheid durven nemen om deze doelen te bereiken op hun eigen manier.

 

3.    Promoot continu leren

Een GPTW creëert een actief leerbeleid, waar medewerkers hun talenten en competenties verder kunnen ontwikkelen. Zo’n leercultuur is cruciaal voor de verdere groei en productiviteit van de organisatie.  Dit leerplan is afgestemd op de individuele leerbehoeften van elke medewerker.  Dit kan ook gaan over niet werkgerelateerde opleidingen.

⇒ Leren betekent niet enkel via online of klassikaal leren.  Stimuleer het continu leren door medewerkers met elkaar in dialoog te gaan en zo feedback te verzamelen over hun ontwikkeling.  Vervang de jaarlijkse beoordelingsgesprekken door directe feedback en laat de leidinggevenden regelmatige groeigesprekken inplannen die in een vertrouwde sfeer plaatsvinden.

 

4.    Integreer een mensgericht HR-beleid

In een GPTW is een mensgerichte HR-strategie, waar medewerkers centraal staan, een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie.  Beide zaken staan op één lijn.  Enerzijds hebben de medewerkers een groot vertrouwen in de aanpak en de competenties van het management.  Anderzijds hebben de managers en de leidinggevenden het talent om door hun mensgerichte aanpak schitterende bedrijfsresultaten te bereiken.

⇒ Wees niet vies van het mensgerichte.  Durf je open stellen voor het welzijn van je medewerkers.  Laat hen anderzijds ook motiverende doelen halen en toon hen transparant de bereikte resultaten.

 

5.    Creëer betekenisvol werk

Binnen een GPTW ervaart een medewerker zijn werk als betekenisvol.  Het is niet maar gewoon een job.  Elke medewerker weet precies wat de doelen van de organisatie zijn en begrijpt welke bijdrage hij daar toe onderneemt.  Deze doelen liggen ook in lijn met doelen die de maatschappij nastreeft. Door hier zowel intern als extern over te communiceren wordt de instroom en het behouden van nieuwe medewerkers beïnvloed.

⇒ Zet in op maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Ga niet enkel voor je eigen belang, maar kies een maatschappelijk thema waar jij je als organisatie in kan terugvinden.  Verkoop je een product of los je hiermee ook een maatschappelijk probleem op?

 

6.    Communiceer authentiek

Een GPTW zet 100% in op een open communicatiecultuur waar medewerkers snel en duidelijk geïnformeerd worden, vaak via real-time technologie.  Deze cultuur staat open voor feedback en creëert naast betere relaties ook meer zelfzekerheid bij de medewerkers.

⇒ Wees authentiek door vol te gaan voor transparant en geloofwaardig leiderschap.  Luister door als leidinggevende zelf veel vragen te stellen, en op vragen van medewerkers zeer duidelijk te antwoorden.  Introduceer een 360°-feedback cultuur om deze 2-richtings-cultuur te installeren.

 

7.    Focus op het welzijn van elke medewerker

Een GPTW faciliteert hun medewerkers in een goede lichamelijke en mentale gezondheid.  Het is een vast onderdeel van de bedrijfsstrategie om medewerkers te wapenen tegen werkdruk en stress.  Een GPTW faciliteert een goede lichaamsbeweging en gezond eten en organiseert meditatiesessies.

⇒ Stimuleer lichaamsbeweging en gezond eten binnen jouw organisatie.  Zet ook in op het mentale aspect door bijvoorbeeld  meditatiesessies te organiseren.

 

Bronnen:

https://www.greatplacetowork.be

https://www.greatplacetowork.be/en/best-workplaces/best-employers-in-belgium/2020

 

Gratis e-book "13 tips om je loopbaan te boosten"

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

LoopbaanBoost draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches

Send this to a friend

Dag,

Ik deed zojuist mee aan de stresstest van Loopbaanboost.
Misschien ook eens leuk voor jou om mee te doen?

https://loopbaanboost.be/stresstest

Groetjes