Mijn 7 belangrijkste leerpunten uit de opleiding tot ‘Werkgelukdeskundige’

Vorig jaar studeerde ik af als ‘werkgelukdeskundige’ aan de Fontys Hogeschool.  In samenwerking met het HappinessBureau organiseerde deze Eindhovense school een boeiende opleiding over werkgeluk.  Ik had al wel eens gehoord over de Chief Hapinness Officer, maar wat dit dan precies betekende, daar was ik benieuwd naar.

 

Tijdens mijn loopbaancoachings krijg ik regelmatig te horen dat mensen niet gelukkig zijn met hun job, met hun loopbaan of bedrijf of met hun collega’s.  Met mijn HR-achtergrond ging ik op zoek naar manieren en nieuwe inzichten om deze vaak negatieve gevoelens om te buigen in iets positiefs.  Ik was vooral benieuwd hoe je dit voor een grotere groep van mensen kon implementeren.

Hieronder vat ik in 7 leerpunten samen wat mij het meest is bijgebleven:

 

  1. Werkgeluk is niet het doel op zich

Meteen een sterke eye-opener voor mezelf.  Ik ben een pleaser en wil dat iedereen het steeds naar zijn zin heeft en gelukkig is.  En toch is dat niet het ultieme doel van deze opleiding.  Wat is werkgeluk dan wel?  In theorie betekent werkgeluk die omstandigheden faciliteren zodat medewerkers gelukkig kunnen zijn binnen hun werkcontext.  Niet moeten dus😊  Want moeten we eigenlijk wel gelukkig zijn op het werk?

Nochtans zijn gelukkige mensen actiever, vitaler, creatiever, nieuwsgieriger, meer betrokken, gemotiveerder, werken ze beter samen, innovatiever, meer gefocust op teamwork, minder ziek (volgens Gallup tot 41% minder), meer bevlogen, meer klanttevredenheid, aantrekkelijker op arbeidsmarkt,…

Er is dus een duidelijke reden waarom we hier onze focus op moeten richten.

 

  1. Geen one size fits all

Vraag aan 100 medewerkers wat zij verstaan onder werkgeluk.  Grote kans dat je veel verschillende antwoorden krijgt.  En dat is ook logisch.  Iedereen ervaart werkgeluk anders.  Of vult het op zijn eigen manier in.  Voor de ene betekent het veel autonomie krijgen op het werk.  Voor de andere dat hij veel aandacht krijgt van collega’s.  Voor een bedrijf betekent het anderzijds dat leidinggevenden op een coachende manier omgaan met hun medewerkers of dat ze mogelijkheden creëren om de work-life-balance te kunnen bewaken.

De kunst is om als organisatie met een gedifferentieerde aanpak iedereen te bereiken.  En dat is niet eenvoudig.  Stel dat je met een fitheidsprogramma jouw medewerkers fitter en gezonder wil maken.  Blijkt uit onderzoek dat het juist de al fitte en gezonde medewerkers zijn die hierop ingaan.  De echte doelgroep gaat vaak niet in op dit aanbod.

 

  1. Het is zoals je conditie: die moet je continu onderhouden

Met deze beeldspraak toonde Gea Peper, oprichtster van het HappinessBureau en schrijfster van ‘Werken aan werkgeluk”, dat je continu aan werkgeluk moet werken.  Vergelijk het met het lopen van een marathon.  Als je na een succesvolle marathon jouw conditie op peil wil houden, zal je in beweging moeten blijven.  Hetzelfde geldt voor het werken aan werkgeluk.  Je kan alles in het werk stellen voor een climax.  Maar ook daarna is het de bedoeling om dit levendig te houden.

“Werken aan werkgeluk is zoals werken aan je conditie.  Je moet het volhouden voor blijvend resultaat.” (Gea Peper, oprichtster van het HappinessBureau)

 

  1. Het is meer dan cadeautjes geven of een mand fruit

Werkgeluk creëer je niet met een eenmalig geluks-shot. Het is een continu zoeken naar mogelijkheden en opportuniteiten die je medewerkers kan aanbieden.  De jaarlijkse BBQ, een fruitmand op elke afdeling of een mooie eindejaarsbonus zijn dus zeker goede initiatieven, doch om een duurzaam geluksgevoel zul je andere zaken in het werk moeten stellen.  Bijvoorbeeld in het overbrengen van de visie en missie van een bedrijf of het integreren van een andere managementstijl.

 

  1. Je kunt heel je HR-beleid instellen op werkgeluk!

Hoewel België het met een 18e plaats relatief goed doet volgens het jaarlijkse World Happiness Rapport, zijn de cijfers over Employee Experience (werknemerservaring binnen een organisatie) iets minder rooskleurig.  Medewerkers voelen zich minder betrokken bij hun werkgever.  Gallup heeft dit wereldwijd onderzocht.  En ¾ van de medewerkers is niet bevlogen aan het werk.  Dat is iets waar bedrijven van schrikken.

Met een goede employee experience richt je je op elke interactie van medewerkers met hun organisatie. Dus van het eerste contact tot het vertrek en zelfs daarna om van medewerkers ambassadeurs van je organisatie te maken.

Als HR is er een belangrijke taak weggelegd in dit proces.  Het vormt de brug tussen enerzijds de organisatie (die zijn doelen wil bereiken) en anderzijds de medewerkers (die zich goed en gewaardeerd willen voelen).  HR kan hierin het werkgeluk gaan faciliteren, motiveren, stimuleren,…

Veel bedrijven zetten in op het eerste jaar van de medewerker in dienst.  Prima!  Maar wat met de ancien die al 20 jaar voor de organisatie werkt?  In hoeverre is het beleid ook hierop afgestemd?

 

  1. Werkgeluk is tweerichtingsverkeer

Het is hun goed recht als bedrijven 100% voor winst en groei willen gaan ten koste van hun medewerkers.  Ik geloof dat je met een mensgericht beleid een duurzamer en gelukkiger beleid kan neerzetten waar iedereen resultaten mee kan halen, ook de medewerkers.

Voor alle duidelijkheid: het is tweerichtingsverkeer.  Je kan niet alles van de werkgever verwachten.  Je hebt als medewerker ook de plicht om zelf ook een steentje bij te dragen.

Toch zal de werkgever die hierop inzet op lange termijn meer vruchten hiervan plukken.  In international onderzoek (KennedyFitch, 2019) geeft 90% van de HR managers aan dat Employee Experience de komende jaren in aandacht gaat toenemen.

“De medewerker écht centraal zetten, betekent de focus verbreden naar de hele ‘employee experience’.  Alle interactie tussen medewerkers en hun werkgever dient te leiden tot een maximale positieve ervaring”, zegt Lucas Swennen, mede-oprichter van HappinessBureau.

 

  1. Er is al heel wat onderzoek gebeurd over het rendement tussen werkgeluk en economie

Sinds 1960 is het thema ‘geluk’ zich gaan ontwikkelen in de wetenschap.  Rond de eeuwwisseling heeft het een boost gekregen door de positieve psychologie.  Tot dan ging psychologie over mensen die het moeilijk hebben of die ziek zijn.  Men ging vanaf dan leren van mensen die goed functioneren.

“Betrokken zijn bij de organisatie of het werk, inspraak krijgen in de invulling van een job, een duidelijke en transparante communicatie, het creëren van een saamhorigheidsgevoel zijn allemaal factoren die aantoonbaar hebben geleid tot gelukkige medewerkers die beter samenhangen”, aldus Ilona Boniwell, auteur van PositivePsychology.

Veel mensen denken bij rendement meteen aan rendement in geld, wat logisch is vanuit bedrijfsoogpunt.  Maar rendement heeft meerdere facetten van waaruit je werkgeluk kan bekijken.  Vroeger werkte je vooral op het werk en daarnaast moest je dan maar op zoek gaan naar geluk.

“Maar er is een verandering op til.  Bedrijven worden zich meer en meer bewust dat een gelukkige medewerker meer kan betekenen dan een ongelukkige medewerker.  En dat een gelukkige medewerker meer impact heeft op de productiviteit en rentabiliteit van een bedrijf.  En zo zie je dat veel bedrijven hier hun beleid naar gaan inrichten”, zegt Gie Van Liemt, executive director van het Erasmus Happiness Economics Research Organization (EHERO).

Kom naar ons HR-event rond werkgeluk

Dit HR-event biedt je een theoretische basis over werkgeluk hoe je dit als organisatie kunt faciliteren en hoe je succesvol veranderingen teweegbrengt om een gelukkige(re) organisatie te worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookie Instellingen

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wil accepteren.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen
LoopbaanBoost draait op SYS PlatformSYS Platform

Send this to a friend

Dag,

Ik deed zojuist mee aan de stresstest van Loopbaanboost.
Misschien ook eens leuk voor jou om mee te doen?

https://loopbaanboost.be/stresstest

Groetjes